Breaking News

Trọng lượng thể tích

Cước phí của một lô hàng có thể bị ảnh hưởng bởi không gian mà lô hàng đó choán chỗ trên máy bay hơn là trọng lượng thực tế. Đây là trọng lượng thể tích (hoặc trọng lượng kích cỡ)

Sử dụng Công cụ để tính toán trọng lượng thể tích

 Trọng lượng thể tích là gì?
Ước số thể tích đã được đổi sang 5000 và áp dụng cho các dịch vụ chuyển phát nhanh qua đường hàng không theo công thức như sau:
Chiều dài*chiều rộng*chiều cao/5000
*Đối với dịch vụ chuyển phát qua đường bộ và đường biển thì quy cách tính vẫn là dài * rộng * cao nhưng chia cho 3000
Tín Thành Logistics
0908885445

About

Tín Thành Logistics