Breaking News

Có thể gửi vàng qua đường chuyển phát nhanh không?

Có rất nhiều khách hàng khi đến với chúng tôi đều có chung câu hỏi này:

  1. Theo pháp luật Việt Nam thì tôi có được phép gửi vàng qua đường bưu điện về Việt Nam làm quà tặng không?
  2. Nếu được thì số lượng cho phép là bao nhiêu? Và với số lượng nào tôi sẽ phải đóng thuế?

Chúng tôi xin được trả lời như sau:

Theo khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1165/2001/QĐ-NHNN ngày 12/09/2001 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước quy định về việc mang vàng của cá nhân khi xuất, nhập cảnh (Quyết định số 1165/2001/QĐ-NHNN) thì: “Cá nhân Việt Nam và nước ngoài không được gửi vàng ra nước ngoài hoặc nhận vàng gửi từ nước ngoài vào dưới hình thức quà biếu, tặng qua đường bưu điện, hàng không, hàng hải”.

Như vậy, việc chị muốn gửi tặng em gái vàng qua đường bưu điện là không thể thực hiện được. Cũng tại văn bản pháp luật nêu trên, tại khoản 1, Điều 1 quy định, cho phép cá nhân “mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu do các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp”. Do đó, chị chỉ có thể mang vàng về tặng cho em gái mình dưới hình thức mang theo người chứ không thể gửi qua bưu điện.

Số lượng vàng cho phép được mang theo người khi vào cửa khẩu Việt Nam là 1kg (một kilogram) vàng tiêu chuẩn quốc tế và phải khai báo hải quan. Nếu mang vượt “quá 01 kilogam phải làm thủ tục gửi lại kho Hải quan phần vượt quá để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh” (khoản 1 Điều 3,  Quyết định số 1165/2001/QĐ-NHNN)

Theo Quyết định 29/2008/QĐ-BTC ngày 19/05/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì thuế suất thuế nhập khẩu vàng (các loại vàng không phải dạng tiền tệ, dưới dạng bột; dạng chưa gia công khác như dạng khối, thỏi và thanh đúc..; dạng bán thành phẩm khác (dạng que, thanh, hình, lá và dải..); dạng tiền tệ cùng chung mức thuế suất thuế nhập khẩu 1%.

About

Tín Thành Logistics