Breaking News

vận chuyển hàng hóa đặc biệt

Trọng lượng thể tích

Cước phí của một lô hàng có thể bị ảnh hưởng bởi không gian mà lô hàng đó choán chỗ trên máy bay hơn là trọng lượng thực tế. Đây là trọng lượng thể tích (hoặc trọng lượng kích cỡ) Sử dụng Công cụ để tính toán trọng lượng thể …

Read More »

Chuyển phát nhanh điện thoại, laptop

Chuyển Phát Nhanh Điện Thoại Laptop

Điện thoại, laptop là hàng hóa nhạy cảm, giá trị cao nên trước khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh điện thoại,laptop trong nước cũng như quốc tế xin quý khách vui lòng đọc kĩ quy định gửi hàng của Tín Thành Logistics     Phương thức đóng gói: Phương …

Read More »
Tín Thành Logistics