Breaking News

Tag Archives: chuyển phát nhanh vàng

Có thể gửi vàng qua đường chuyển phát nhanh không?

Có rất nhiều khách hàng khi đến với chúng tôi đều có chung câu hỏi này: Theo pháp luật Việt Nam thì tôi có được phép gửi vàng qua đường bưu điện về Việt Nam làm quà tặng không? Nếu được thì số lượng cho phép là bao nhiêu? Và với số …

Read More »
Tín Thành Logistics