Breaking News

Phụ Phí Cho Các Hoạt Động Đặc Biệt Khi Gửi Hàng Quốc Tế

 

DHL Express cam kết cung cấp cho khách hàng những dịch vụ giao hàng tốt nhất, đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục mở rộng phạm vi dịch vụ đến nhiều nơi trên thế giới hơn bất kỳ công ty nào.
     Để duy trì chất lượng dịch vụ cao cấp đồng bộ, DHL Express cần tính phụ phí cho các hoạt động đặc biệt dưới các điều kiện đưa ra. DHL Express thường xuyên đánh giá mức độ và phạm vi           của các phụ phí này để phản ánh chi phí thay đổi liên quan đến việc cung cấp các hoạt động đặc biệt, và cố gắng đảm bảo các khoản phí công bằng và hợp lý cho khách hàng.
Khu vực Vùng sâu vùng xa
     Phụ phí được áp dụng cho mỗi chuyến hàng khi địa điểm giao hàng hoặc nhận hàng tại vùng sâu vùng xa. Xa được định nghĩa là đảo và vùng cao nguyên, hoặc nơi có mã bưu cục/ mã vùng khó           phục      vụ hoặc những vùng ngoại ô, thị trấn xa xôi không thể tiếp cận hoặc không được phục vụ thường xuyên.
Hàng hóa Nguy hiểm
     DHL Express được chứng nhận trong những cấp bậc cụ thể về Hàng hóa Nguy hiểm theo các quy định của IATA và ADR. Việc xử lý và vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm không khả dụng tại tất      cả nơi đi và điểm đến.
Kiện hàng quá tải trọng
     Phụ phí được áp dụng cho bất kỳ chuyến hàng có trọng lượng thang vượt quá 70kg.
Kiện hàng ngoại cỡ
     Phụ phí được áp dụng cho bất kỳ chuyến hàng có kích thước đơn vượt quá 120cm, hoặc bất kỳ pallet có kích thước cơ sở vượt quá 120cm.
Chỉnh sửa địa chỉ
     Một khoản phụ phí sẽ được áp dụng cho mỗi lô hàng khi địa chỉ điểm đến do Người gửi cung cấp không đầy đủ, không còn chính xác hoặc sai sót, dẫn đến việc DHL không thể giao hàng. DHL      sẽ tìm kiếm và làm rõ địa chỉ chính xác để hoàn thành việc chuyển phát lô hàng.
Thanh toán trước
     Khi khách hàng không có tài khoản DHL tại thời điểm giao hàng, DHL sẽ tạm ứng thanh toán trước các khoản thuế và phí Hải quan và sau đó sẽ thu lại cùng mức phí từ khách hàng và cộng thêm      vào một khoản phí hành chính nhỏ cho dịch vụ này (áp dụng cho bất kỳ lô hàng nhập khẩu phi tài liệu nào).Khoản phí này được áp dụng vì DHL nhận thấy được rủi ro khi Người nhận không            hoàn trả, do đó mức phí được áp dụng dựa trên khoản tín dụng theo mức chuẩn tối thiểu.
Các dịch vụ An Ninh

About

Tín Thành Logistics